...čím skôr, tým ľahšie...

utorok 25. októbra 2011

Vzdelávanie cez hry #4

Je čas na ďalšie "eduhry" :) Pri prezentovaní hier dodržiavam postupnosť, o ktorej som písala v predchádzajúcich príspevkoch.


Ovocie- úlohou je spárovať celé ovocie s polovičkami a naopak. Nevadí ak sa pomýli, neopravujeme, necháme nech na to príde samo.


Puzzle - takto chcem urobiť celú abecedu - tu je to rozstrihnuté na štyri, ale prezentovala som jej to   rozstrihnuté len na dve časti. Je to zalaminované, takže som to len zlepila lepiacou páskou, aby to      malo len dve časti. Na začiatok sa to môže dať s dopĺňaním len jednej časti.

 Chcela by som na všetky písmenká použiť len skutočné obrázky - tieto sú nálepky.


Rozlišujeme ovocie a zeleninu - obrazky sú z nejakého jej detského časopisu.

 Trošku matematiky - asi k tomu ani netreba komentár - je však dôležité, aby deti pochopili, čo to číslo v       skutočnosti predstavuje. Na číslach sú poukladané penové tvary a pom pom brmbolčeky. Počet kariet treba prispôsobiť veku a schopnostiam dieťaťa.


 Priraďovanie rovnakých kvietkov. Možnosti sú rôzne - hľadať žlté, guľaté atď.


Malý-veľký, väčší - menší, iba veľké, iba malé, iba slony atď.


Prvý rad autíčok - tak nejak by sa malo začínať s matematikou /nie s číslami!/ - môžeme na ne ukladať pom pom, zoradiť ako idú po ceste atď.
Druhý rad autíčok - je to druhý stupeň po zvládnutí bodiek - môžeme priraďovať k bodkám.
Tretí rad autíčok by bol s napísaným slovom .


Priraďovanie farebných paličiek - môžu aj nemusia byť rovnaké.

  
Podobná aktivita ako v hrách #1. Tu sa dopĺňa spodná časť tela zvierat. Obrázky sú z omaľovánky.

Hľadať rovnaké geometrické tvary. Nemusí hneď poukladať všetky. Aj jeden si zaslúži uznanie.


Tu je zložitejšia verzia.


 Ukladanie, vyberanie šúľkov /najväčší problém/ a zoraďovanie  do nádobky na mrazenie baby jedla.


Rýchlo na to prišla ako ich povyberať - do stredu šúľkov strčila prst a povyťahovala ich :).Prajem veľa hrania :)