...čím skôr, tým ľahšie...

sobota 24. januára 2015

AKO OBOHACOVAŤ SLOVNÍK DIEŤAŤA

Keď sa dáte na cestu raného vzdelávania pochopíte, že dieťa sa učí neuveriteľnou rýchlosťou. Až tak rýchlo, že vás to za chvíľu začne kopať do za..u. :-)
Vtedy máte dve možnosti a to buď spanikáriť a povedať si, že na to nemáte a nechať vzdelávanie na inštitúcie v neskoršom veku alebo sa nechať svojim dieťaťom viesť a byť mu partnerom.

Nie je na tom nič zlé, ak si na pár dní či týždňov dáte pauzu, ale je pravda, že každá narušená rutina sa môže prejaviť. Nie vždy to však znamená, že sa prejaví negatívne! Je dôležité učiť deti v správnom čase a poradí a je možné, že práve malá prestávka vás posunie tam , kde potrebujete byť.

Toto je úžasné na ranom vzdelávaní. Pre každého je tu miesto.

Ale späť k téme obohacovania slovníka.

Ak už máte pocit, že sa krútite v kruhu a neviete ako z neho von, popremýšľajte nad vlastnými záujmami alebo možno aj nesplnenými detskými túžbami a skúste to zapojiť do vášho každodenného života s dieťaťom.

Mňa jedného času fascinovalo výtvarné umenie a najmä to, keď niekto vedel priraďovať diela k ich autorom.  Požičali sme si knihu s veľkými obrázkami a prezerali sme si diela. Pomalé listovanie striedalo rýchle, rozprávali sme sa o detailoch, o farbách a o čomkoľvek čo k tomu patrilo. Moje vlastné nadšenie pritiahlo jej pozornosť a prežívali sme spolu krásne chvíle.Potrebuje malé dieťa poznať diela svetových umelcov?  Pravdepodobne nie. Benefituje z toho jeho mozog a jazykové centrum? Bezpochyby ÁNO.


Má moja dcérka vzťah k výtvarnému umeniu teraz, keď má 5 rokov?  Všetky naše výtvarné aktivity
ju vždy veľmi zaujímali a teraz vo veku 5 rokov dokáže nakresliť krásne obrázky, všíma si detaily a farebnosť. Niektoré obrázky boli kreslené, keď mala 4,5 roka a myslím, že pekne vidieť ako              v technike kreslenia/maľovania napreduje.

Páči sa vám, keď niekto pekne kreslí, ale vy sama to neviete a preto sa toho ani nechytáte?

CHYBA!

Výtvarná nie je len o tom niečo nakresliť, dieťa sa cez výtvarné aktivity učí oveľa viac ako si myslíte. Výtvarné umenie je úzko prepojené s matematikou a priestorovou predstavivosťou a preto nepodceňujte kreslenie v ranom veku.

Na internete je mnoho zdrojov z ktorých môžete čerpať a pritom tam
nemusí isť len o to, aby ste na konci vytvorili úžasné výstavné dielo. Najdôležitejšie je to, že spolu strávite kvalitné chvíle a posuniete svoje dieťa a pravdepodobne aj seba o kúsok ďalej  a dáte mu tak základ pre budúce výtvarné umenie.

PREKVAPENIE!!

Pre tých, ktorí si na kreslenie naozaj netrúfajú už čoskoro prinesiem postup ako kresliť základné detské kresbičky, ktoré budú obohatené  básničkovým postupom. Nielenže sa tak naučíte spolu kresliť, ale zároveň budete rozvíjať slovnú zásobu dieťatka cez jednoduché básničky.
                                        

Potrebujete viac dôvodov, aby som vás presvedčila k kresleniu?

Poďme na to!

1.  Deti sa učia vyjadrovať. Deti sú vystavované mnohým podnetom, vplýva na ne všetko okolo nich - zvuky, farby, vône, čo vidia a čo cítia. Možnosť vyjadriť sa kresbou je dôležitý spôsob vyjadrovania sa v čase ich vývinu. Nie všetko dokážu vyjadriť slovne či pohybom.

2.  Kreslenie rozvíja schopnosť riešiť problémy. Možno sa vás opýtajú, ako majú spojiť hlavu psíka s telom, alebo sa ich môžete opýtať vy, prečo si 

vybrali takú farbu.

3. Kreslenie zvyšuje sebadôveru detí. Ak budete dieťa správne podporovať a pochválite ho za vynaložené úsilie (nie vždy je výsledok najdôležitejší), dočkáte sa " toto som nakreslil sám a som na to hrdý".

4. Podporovanie dieťaťa v kreslení upevní váš spoločný vzťah (musíte však akceptovať tempo dieťaťa). Vyčleňte si čas na rozhovor o kresbe a pokúste sa vyhnúť hodnoteniu : Pekné a teraz si rýchlo uprac, ideme jesť.

5. Kreslenie posilňuje jemnú motoriku vášho dieťaťa. Okolo12.mesiaca,      
ak dáte svojmu dieťaťu ceruzku a papier, začne čmárať. Začať môžete  čase kedy dokážu uchopiť a držať ceruzku.  Pomôže im to v rozvoji  rúk, prstov a svalov paží. Ako budú rasť, budú získavať väčšiu kontrolu nad perom alebo ceruzkou a začnú vytvárať jemnejšie detaily a rozvíjať ruku a koordináciu očí. Výhodou precvičovania si jemnej motoriky (alebo svalovej pamäti), prináša mnoho výhod, ako lepšia kontrola a rovnováha pri držaní šálky vody, správne používanie nožníc, písanie, učenie sa na hudobný nástroj či zapínania gombíkov!

6. Kreslenie dáva dieťaťu možnosť naučiť sa sústrediť. Tých pár minút, kedy je dieťa ticho s očami uprenými na papier, s pastelkou v ruke a
vyšpúlenými perami je moment, kedy sa nedá ničím vyrušiť.

7. Kreslenie dáva fantázii dieťaťa krídla. Zakaždým, keď dieťa niečo nakreslí, dáva fyzickú podobu jeho myšlienkam.

8. Kreslenie pripravuje dieťa na školu. Kresba je dôležitá pre abstraktné a logické myslenie. Keď deti začínajú kresliť používajú bodky, čiarky, tvary, ktoré neskôr spájajú do obrazcov.

9. Kreslenie prináša radosť a podporuje vnútornú motiváciu. Keˇdste si naposledy kreslili- usmievali ste sa?Kresba je v podstate príjemné
cvičenieKresba nás motivuje robiť to, čo máme radi, alebo sa zamerať na to, čo chceme robiť.

10. Kresba je kompletné cvičenie pre rozvoj vášho dieťaťa. Nielenže kresba precvičuje jemnú motoriku, ale tiež pokrýva takmer všetky poznávacie procesy. Kreslenie stimuluje aktivitu ľavej a pravej mozgovej hemisféry zároveň. Kresba je pre vaše dieťa dobrým komunikátorom, môže vyjadriť to, čo si myslí a čo chce povedať.

Nechajte svoje dieťa čmárať! (nemyslím tým steny v obývačke) Nechajte svoje dieťa vziať ceruzku alebo pero do ruky, dajte mu stohy papiera a

nechajte ho objaviť jeho kreativitu a vyjadriť svoje myšlienky pomocou obrázku.
(zdroj: http://www.pofuff.com/blog/10-reasons-why-you-need-to-encourage-your-child-to-draw/)

ČÍM KRESLIŤ:

voskovky, štetce, kriedy, fixky, pastelky - všímajte si, akú stopu zanechávajú a či pekne "kĺžu" po papieri

Čím je dieťa mladšie, tým hrubšia by mala byť pastelka.Kresliť treba začat na veľké formáty a nechať dieťa kresliť v rôznych polohách - v sede, v ľahu, v kľaku, v stoji.

Nie je nič jednoduchšie, ako komunikovať o umení :-)


Happy teaching! :-)

PS: automatický editor sa rozhodol pre vlastný štýl úpravy, pre dnešok ho nechám vyhrať